Vad du som sjuksköterska får i lön är förstås viktigt för dig som individ och arbetstagare. Men utöver beloppet i lönekuvertet finns även andra hårda och mjuka värden som du behöver förhålla dig till. Här berättar vi mer om detta!

Även en sjuksyrra har mjuka värden att förhålla sig till

Inom HR brukar man prata om hårda och mjuka värden. Till de hårda värdena hör bland annat lönsamhet, vinstmarginal, omsättning och produktivitet. Mjuka värden är istället sådant som kompetens, förtroende, kreativitet, relationer och engagemang. Dessa är förstås svårare att mäta på ett bra sätt än vad de hårda värdena är, men ack så viktiga.

Även när det kommer till din egen karriär som sjuksyrra kan man prata om hårda respektive mjuka värden. Till exempel är vad du som sjuksköterska får i lön ett hårt värde, d.v.s. din ersättning från arbetsgivaren. Men det finns också mjuka värden som kan vara värdefulla men som tyvärr ibland får stå tillbaka för de hårda värdena. Några exempel på mjuka värden i denna kontext kan vara:

  • att du har en arbetsgivare som du trivs bara med att jobba för
  • att du trivs bra tillsammans med dina kollegor och på arbetsplatsen i stort
  • den erfarenhet och kunskap som du samlar på dig i ditt arbete
  • de upplevelser som du får möjlighet att uppleva genom din karriär.

3 saker som är viktiga utöver vad du som sjuksköterska får i lön

Utöver vad du som sjuksköterska får i lön i kronor och ören är även dessa mjuka värden viktiga att ta hänsyn till:

  • Vilket bemanningsföretag du väljer att jobba för. Du vill såklart jobba för ett bemanningsföretag eller annan arbetsgivare som respekterar dig och bemöter dig väl.
  • Vilken geografisk placering din arbetsplats har. Valet av geografisk placering kan ha stor betydelse för hur väl du trivs på din arbetsplats och i lokalsamhället.
  • Den erfarenhet som du ackumulerar genom ditt uppdrag. Framför allt som bemanningssjuksköterska har du goda möjlighet att samla på dig en massa värdefulla erfarenheter genom ditt uppdrag som konsult.

Därför behöver du även lägga ett värde i dessa värden!