Näringsliv västkusten

Författare: webmaster

Juridikens olika områden

Juridikens olika områden

Vill du veta mer om juridikens olika områden? Främst brukar man skilja på det genom att tala om den offentliga rätten och civilrätten. I den här texten kan du läsa mer.

Juridikens olika områden – den offentliga rätten

Inom juridikens olika områden är den offentliga rätten mycket viktig. Det är den är som reglerar rätten mellan en enskild individ och det allmänna. Här ingår en rad olika områden, som i sig har sina enda underkategorier. Till exempel ingår följande:

  • Statsrätt. Inom stadsrätten studeras bland annat reglerna som rör de högsta statsorganen i landet, i synnerhet regering och riksdag.
  • Socialrätt. Socialrätt handlar främst om kommunens ansvar för personer som vistas eller bor i kommunen. Under socialrätt hittar man bland annat barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt och sekretesslagstiftning. Socialtjänstlagen är en av de huvudsakliga lagarna. Den reglerar bland annat rätt till avlösning, daglig verksamhet, hemtjänst, särskilt boende och ledsagning.
  • Förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt kan syfta på både domstol och rättsområde. Här talar vi alltså om rättsområdet. Förvaltningsrätten handlar om hur offentliga förvaltningsmyndigheter (till exempel Försäkringskassan och Skatteverket) använder sina befogenheter. Det handlar bland annat om saker som måste beaktas vid frågor om exempelvis olika typer av tillstånd, bygglov, skatt, bidrag och när dessa handläggs.

Civilrätt

Civilrätt är ett annat av juridikens olika områden. Det handlar om tvister mellan privata personer och aktörer. Här ingår till exempel följande punkter:

  • Familjerätt. Under familjerätt behandlas frågor inom till exempel arvsrätt, barns rätt, bodelning och parförhållanden. Det hr är som familjens rättsställning regleras, samt familjemedlemmars förpliktelser och rättigheter gentemot såväl utomstående som mot varandra. Familjerätt är kanske ett av de vanligaste rättsområdena som gemene man kommer i kontakt med.
  • Arbetsrätt. Arbetsrätt är den del av civilrätten som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om en tvist uppstår tas ärendet till Arbetsdomstolen, givet att ett kollektivavtal finns. Finns inget kollektivavtal, är det vanligare att förhandlingarna sker i tingsrätten. Nämnvärda lagar är till exempel Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och Lagen om anställningsskydd. Den sistnämnda har diskuterats ganska flitigt inom politiken på senare år.
  • Konsumenträtt. Precis som namnet antyder, handlar Konsumenträtten om de lagar och regler som finns för att hjälpa och skydda konsumenter. När motparten är näringsidkare har konsumenten alltid en fördel i lagboken. Ett exempel på en nämnvärd lag är Konsumentköplagen, som reglerar vid köp av vara och vad som gäller vid saker som ångerrätt, bytesrätt, öppet köp, garantier med mera. Lagen är inte tvingande – men går inte heller att förhandlas bort, såvida inte kunden erbjuds bättre villkor än vad som står i lagboken.

Se även Wikipedia som har en pedagogisk artikel om juridikens olika områden.

Näringsverksamhet Västkusten

Om du vill öppna ett företag på västkusten kommer du att upptäcka att det finns goda möjligheter för alla möjliga typer av verksamheter. Bland de mysiga kuststäderna finns det inte bara framgångsrika restauranger och fik, här finns IT-företag, industrier, serviceföretag och otaliga andra typer av verksamheter som bedrivs på ett framgångsrikt sätt

Varför väljer så många företag västkusten?

Det är faktiskt inte så svårt att svara på, även om det är en komplicerad fråga. På västkusten finns det många företag för att företagsklimatet här är mycket gott. Först och främst har du förbindelserna. Från Strömstad hela vägen ned till Malmö går det en vältrafikerad och väl underhållen motorväg. Det går även regelbundna tåg mellan dessa städer, plus att båtar och stora fartyg kan ta sig fram längst med havet. Faktum är att motorvägen även kopplar ihop Oslo, Norges huvudstad, med västkusten.

Detta gör området till ett lönsamt, välbefolkat och inte minst populärt område. Det gäller speciellt under sommaren då många norrmän letar sig in till sina sommarstugor längst med kusten. På västkusten ligger den näst största staden i Sverige, Göteborg, samt storstäder som Halmstad. Andra populära städer är Varberg, Falkenberg, Uddevalla och den soliga sommarstaden Smögen.

Utbildning

Utbildningsnivån på Västkusten är hög. Det beror inte minst på Göteborg och alla dess anrika skolor och universitet. Det finns även bra utbildningsmöjligheter i andra städer, exempelvis Högskolan Väst i Trollhättan. Detta ger företag ett stort utbud av duktiga och kompetenta studenter som söker jobb. Allt detta och mycket mer skapar det goda företagsklimatet i området. En näringsverksamhet på Västkusten har goda förutsättningar för att lyckas.

Kommunerna i området har dessutom tagit fasta på de goda möjligheterna och arbetat i flera år för att göra det lättare för små och medelstora företag att etablera sig. Genom samarbeten som Trestad, Fyrbodal och Position Väst kan de arbeta tillsammans och ihop med andra aktörer för att förbättra näringslivet ännu mer. Som du märker satsas det stenhårt på företag ute på västkusten. Oavsett om du vill öppna ett hotell, driva en restaurang vid en mysig hamn eller starta ett IT-företag finns det alla möjligheter att lyckas.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén